Inverness Canoe Club - Glossary

Glossary :: Clàr-facail (1)

Thursday, 23 April 2009 10:29

Gaelic Glossary

Written by

English/Gaelic Glossary

Clàr-facail Beurla/Gàidhlig

Inverness Canoe Club
Club Curach Inbhir Nis

Scottish Canoe Association
Comann Curach na h-Alba

British Canoe Union
Aonadh Curach Breatainn 

-----

Canoe (n.)
Curach or Canù

Canoeing (adj.)
Curachadh

Kayak (n.)
Caidheag

Kayaking (adj.)
Caidheagadh

I like to kayak
'S toil leam a bhith a’ caidheagadh

I began kayaking last year
Thòisich mi a’ caidheagadh an-uiridh

-----

River Ness Marathon
Maraton Abhainn Nis

River Spey Marathon
Maraton Uisge Spè

River Dee Marathon
Maraton Uisge Dè

Etive River Race
Rèis Abhainn Eite

Pool Sessions
Seasanan Amar

Great Glen Canoe Trail
Slighe Churaichean a’ Ghlinne Mhòir

-----

Kayaking & Canoeing in the Highlands of Scotland
Caidheagadh ‘s Curachadh ann an Ghàidhealtachd na h-Alba

 

Latest Events